HIEROJAN EAT

Hierojan EAT / Hierojan erikoisammattitutkintoEAT logo

Hierojan EAT on  kokeneille koulutetuille hierojille tarkoitettu laadukas ja kattava jatkokoulutus tuki- ja liikuntaelinjärjestelmän toiminnasta sekä siihen liittyvästä tutkimisesta ja hoidoista. Koulutus on Suomen opetushallituksen laatima ja hyväksymä opintokokonaisuus, joka on kestoltaan noin kaksi vuotta. Koulututtajina toimivat useat eri hoitoalan pitkänlinjan huippuosaajat. Opintokonaisuuden hyväksytysti läpikäyneet hierojat ovat oikeutettuja käyttämään lyhennettä Hierojan EAT.
 
Erikoistumisopinnoissani perehdyin erityisesti:
 
– Urheilijan lihashuoltoon. 
Suorittaen urheilijan lihashuollon erikoisammattitutkinnon.
 
– Nivelten liikkuvuuden edistämiseen.
Suorittaen nivelten liikkuvuuden edistämisen erikoisammattitutkinnon.
 
– Erilaisten kipujen hoitamiseen.
Suorittaen kivun hoidon erikoisammattitutkinnon.
 
– Hierontatyön asiantuntijana toimimiseen.
Suorittaen hierontatyön asiantuntijana toimimisen erikoisammatitutkinnon.
 
Koulutus syvensi huomattavasti tiedollista ja  taidollista osaamistani sekä antoi valmiudet toimia tuki- ja liikuntaelinsairauksien asiantuntijana niin yksittäistä asiakasta hoidettaessa kuin hoitotiimin jäsenenäkin.
 
Keho on ihme, joka tarvitsee yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa.